SPOLOČENSTVO

 
Od počiatku čias bolo spoločenstvo ľudí základnou formou spolunažívania. Už naši pra predkovia pochopili výhody spoločenstva, či pri prežití, love, alebo iných aktivitách zabezpečujúcich prežitie ľudstva. Nikdy to nebolo bezproblémové, ani nikdy nebude. Ľudia majú rozličné povahy, ktoré si často nesedia. Pár dní sa dá hrať pretvárka. Ale to trvá veľmi krátko. Po pár momentoch si začne predierať cestu na povrch pravá tvár, ego, a ďalších pár vlastností ktoré bývajú podmienené povahou ľudí v spoločenstve. Niekedy sa stáva, že sa povahy čiastočne v profiloch zhodujú. Ale nikdy sa nestotožňujú. Komunikácia je v tomto prípade bezproblémová, spolunažívanie jednoduché. V oboch prípadoch sa ľudia v spoločenstve pretvarujú z jednoduchého dôvodu chcú rýchlo zapadnúť do kolektívu a byť jeho uznávanou súčasťou. Ďalšou vecou je zloženie spoločenstva. Pokiaľ sa spoločenstvo skladá z časti mužov a z časti žien. Svet žien a mužov sa diametrálne odlišuje. Preto je pravdepodobnosť zhody pováh v spoločenstve mužov a žien veľmi nízka, ale nie nepravdepodobná. Časom sa začnú prejavovať všetci jedinci. Začnú sa prejavovať vodcovské schopnosti. Pomaly sa začne formovať štruktúra a hierarchia spoločenstva. Keď sa hierarchia úplne sformuje tak väčšinou ostáva nezmenená pokiaľ sa nezmení konzistencia spoločenstva. Ako napríklad príchod nového člena. Tu sú len dve možnosti, buď západné, alebo nie. Ak nezapadne tak ho väčšinou spoločenstvo v záujme fungovania a zachovania hierarchie spoločenstva vylúči, respektíve prinúti odísť. Každý člen spoločenstva vníma podvedome správanie nového člena a podľa vyhodnotenia sa k nemu adekvátne správa. Dôležitá skutočnosť je že nik nemyslí len na seba ale myslí na spolok. A chce to najlepšie nie len pre seba, ale pre celé spoločenstvo. Je to funkčná bunka ktorá sa správa ako jedinec. Komunikácia je najdôležitejším aspektom dlhodobosti spoločenstva. Zostať sám sebou a komunikovať je základom úspešnosti spoločenstva. To vedeli už naši pra- predkovia.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky