Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2012

VIANOCE

Vianoce, sviatky lásky, pokoja a porozumenia. Čas kedy sa venujeme rodinám, svojím známym, užívame si pokoj a pohodu, čas kedy si doprajeme zvyčajne viac, ako za celý rok. Nie vždy bolo hojnosti nadostač. Väčšina našich predkov slávila vianočné sviatky v pokore a skromnosti, to poznáme všetci z rozprávaní našich starých materí a otcov. V dávnych dobách ľudia prežívali vianočné sviatky viac duchovne ako dnes. Oslavovali narodenia Krista. V tomto duchu sa niesli celé vianočné sviatky až do „troch kráľov“. Na obdarúvanie sa navzájom vtedy nemali prostriedky. Vianočný stôl bol skromne prestretý, vianočný stromček podobne ozdobený. Ľudia sa snažili ako mohli. Ale to najhlavnejšie mali vždy. Celú rodinu „pokope“ . Tento čas urovnával spory v rodine, medzi susedmi. Ľudia sa navzájom navštevovali, spoločne koledovali, hostili sa. Býval to vždy magický čas pohody, bez ohľadu na majetkové pomery. Ale ako zvykom býva, tak sa postupom času všetko začalo meniť. Dnes už nemáme Mikuláša, ale Santa …

Tvorivosť

Ľudská tvorivosť si nezaslúži ,aby sa o nej písalo ako o fyzike, či matematike, alebo aby sa popisovala a skúmala ako nejaká veda. Je rozmanitá a osobitá. Je to zhluk informácií, pocitov a podnetov, ktoré nás prinútia buď k činom alebo prejavom. Je to fyzický prejav nášho duševného stavu. Tvorivosť je tak rozmanitá, že sa nedá zaškatuľkovať do nejakej analýzy alebo ex celovej tabuľky. Na svete je 6 miliárd ľudí, každý z nich ma vlastnú osobnosť, vlastné pocity a vlastný štýl prejavu. Všetko to vychádza z nášho podvedomia, ktoré je úzko späté z našou osobnosťou. Čím je puto silnejšie, tým viac dokážeme naše pocity prejaviť buď v piesňach, obrazoch, myšlienkach, hudbe, filmových dielach, alebo nás inšpirujú k dielu. Keď človek tvorí, tak utvára zrkadlový obraz svojej duše, ktorý poskytne celému svetu. Málokto si to uvedomuje, ale všetky veci, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote pochádzajú a majú základ v ľudskej tvorivosti. Teda všetko v nás je produktom našej mysle komb…

"Mental"

Mentálne postihnutie je intelektové znevýhodnenie jedinca v spoločnosti. Je sprevádzané geneticky podmienenými syndrómami , viacnásobné postihnutie je previazané na fyzicko- deštruktívne faktory na tele. Vyznačuje sa podpriemernou inteligenciou, častým nepredvídateľným správaním, podmieneným vonkajšími vplyvmi ,ktoré môžu vyvolať nežiaduce reakcie u pacienta a jeho okolie. Jedinec zaostáva vo vývoji a nedokáže sa adaptovať do okolitej spoločnosti. Tento stav nie je podmienený vekom, často kráť to môže mať za následok aj úraz počas života, alebo nejaká závažná psychologická trauma, ktorá celý tento proces spustí.

Začleňovanie mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti je v dnešnej dobe viac než žiaduce. V dnešnom ponímaní sveta sa chcú aj títo ľudia čím najviac priblížiť spoločnosti okolo nás. V našej krajine je mnoho podporných programov na začleňovanie týchto ľudí medzi nás. Ale ako v našej krajine býva zvykom, nie každá rodina si takéto časovo aj finančne náročné procedúry môže dov…

O začiatku zimy

Prechod z leta cez jeseň na zimu, býva zväčša veľmi rýchly a niekedy sa ani nenazdáme a z teplých večerov sa budíme do mrazivých rán. Už v strede septembra začína ťažknúť vzduch. Pádom prvého lístka zo stromu je všetko spečatené a neodvratné. Všetko sa začína ukladať na spánok všetko spomaľuje. Vtačí štebot vymizol, rýb v našich riekach už niet. Z dohľadu mizne zver sťahuje sa späť do hôr a kopcov. Nepočuť zvonce oviec pasúcich sa na stráňach. Z komínov domov sa valí ťažký dym. Zmes ťažkého dymu a surového vzduchu má nevídanú medeno- kyslú vôňu, ktorá v nás prebúdza melancholické nálady. Šepot listov stromov poliatych jesennou hneďou v posledných vánkoch babieho leta znie ako uspávanka. Všetko a všetci načúvajú sa v kľudnom opojení jesennej melanchólie ukladajú k pokoju. Padne prvá vločka, zamrzne prvý cencúľ a zima je tu. Celý kraj prikryje bielou perinou. Zmizne špina, všetko nepekné, je krásne. Teploty klesnú hlboko pod bod mrazu. Voda v potokoch a riekach sa zastaví. Nebo sa zahal…

KNSP Čadca chir. odd. A

Tento článok chcem venovať s veľkým poďakovaním celému personálu chirurgického oddelenia A v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci.
V dňoch od 7.9 až 13.9. som tam bol hospitalizovaný s diagnózou: Akútna apendicitída, v deň prijatia mi bola vykonaná apendektómia. Operačný zákrok bol nevyhnutný. Sám som mal obavy. V takom stave Vám chodia po mysli rôzne myšlienky, nikdy neviete čo sa môže stať. O Čadčianskej nemocnici sa hovorí kadečo, každý z Vás, kto pochádzate z týchto končín ste sa už s týmto nelichotivým chýrom stretli. Ja chcem popísať svoju skúsenosť a sám za seba poprieť tieto zlé chýry. Počas celej doby mojej hospitalizácie v tomto zariadení, som sa stretol len s profesionálnym prístupom a ľudským správaním celého personálu na tomto oddelení. Obdivujem zdravotné sestry, ako si dokážu udržať úsmev na tvári a prívetivosť po celý čas služby, keď denne pracujú s pacientmi rozmanitých pováh, ktorí bývajú často nervózni a podráždení, či už kvôli nemoci, alebo z iných dôvodov. J…

VÝCHOVA

V dnešnom svete je výchova detí skutočná výzva. Medzi ľuďmi- rodičmi je mnoho metód názorov a spôsobov výchovy, že sa v nich dá len ťažko vyznať. Malé dieťa si už od prvých momentov vnímania sveta a vecí kolo neho, začína utvárať vlastnú osobnosť. Výchovnými praktikami, ktoré aplikujeme, jeho osobnosť meníme a formujeme, čo si ja osobne myslím, že nie je dobré. Pretvárať niekoho na vlastný obraz resp. na obraz, s ktorým sme stotožnený, ktorý má často krát veľa zlých vlastností, len preto, že chcem aby syn, či dcéra bola ako ja je hlúposť, „krátkozrakosť“ a sebeckosť. Dieťa by malo vyrastať a formovať sa podľa vlastných záujmov a priorít. Na rodičovi by malo byť postrčenie a nasmerovanie na tú správnu cestu. Nie však nútenie často nechcených vecí. Nehovorím však o veciach, ako sú jedálníčkové návyky, oblečenie a podobne. Len pri samo vývoji osobnosti bez sugerácie získavame významných ľudí a osobnosti, čo značne prilepšujú našej spoločnosti ( vedci, umelci a pod. ).

Deti sú často nezvl…

CIGÁŇ - GYPSY - BOHEMIAN

Pôvod cigánskeho etnika nie je dnes úplne známy, nakoľko sa mu nevenuje žiadna pozornosť v spojení s históriou. O cigánoch nazývanými aj Rómovia, Gypsis, Bohemian je po celom svete známa ich ľahostajnosť k životu a budúcnosti. Cigáni nepremýšľajú ako „biely gadžovia“. Je pre nich dôležitá prítomnosť. Nehrabú sa v minulosti a nestarajú sa o budúcnosť. Prítomnosť je pre nich najdôležitejšia. Z toho plynie aj ich nezodpovednosť, ktorá vedie k parazitizmu na spoločnosti. Toto značne vyhrocuje vzťahy medzi cigáňmi a bielymi. Politici „ chcú bojovať „ proti rasovej diskriminácii a rôznymi sociálnymi prostriedkami zvýhodňujú toto etnikum, to im zabezpečuje voličov, ale nerieši základný problém, ktorý je apropo z krátkodobého hľadiska neriešiteľný. Sociálne diskriminácia sa obracia proti bielym a cigánsky parazitizmus vyhrocuje vzťahy v našej spoločnosti. Ako každý, tak aj cigáň chce pre seba pohodlný život bez starostí a pokiaľ sa uspokojí v pomermi v akých je schopný existovať bez prepychu …

DETSTVO

Zmena doby a životného štýlu v dnešnom svete je v posledných rokoch markantnejšia ako inokedy predtým. Možno je to rýchlosťou, ktorou ľudstvo napreduje, možno multikulturálným cítením v demokratických krajinách, alebo rozmachom a vývojom technológii rôzneho typu, ktorý zasahuje každého z nás, či už aktívne, alebo pasívne. Toto všetko je kľúčové hlavne pre naše deti, teda následníkov našej generácie a budúcnosti. Všetko sa to začína detstvom, ktoré je základom „dospelého“ života. Keď si porovnám svoje detstvo, detstvo svojich rodičov, ktoré síce poznám len z rozprávania a detstvo, ktorým žijú dnešné deti a mládež, tak vidím diametrálny rozdiel a obrovské odlišnosti a vlastne celú systematiku s prioritami. Naši rodičia vyrastali v skromných podmienkach totalitného režimu. Nebolo veľa možností trávenia voľného času. Tak ho každý trávil po svojom. Pokiaľ počasie dovolilo, tak na lúkach v lesoch v partiách pri riekach. Málo kto pozeral celé víkendy televíziu. Keď sa porezala telka tak to b…

Ideálny človek - rodina

Keby si ľudia všímali viac seba, ako ľudí kolo seba, žilo by sa nám medzi sebou lepšie. Dnes má každý viac práce stým, kto aký je, kto sa ako oblieka, ako sa ako správa, s kým sa stýka, ako sám zo sebou . Zabúdame sami na seba. Vidíme iných a často krát chceme svoj obraz zmeniť na obraz iných ľudí, len z toho dôvodu, že sa nám to páči. Len málo kto si uvedomuje, že to z väčšej časti je len pretvárka a divadlo. Málo kto je k Vám úprimný a hrá s čistými kartami. Je to v človeku odjakživa, každý sa snaží sám seba „predať“, alebo prejaviť v lepšom svetle, ako v skutočnosti je. Vidíme ľudí na ulici, alebo v našich najbližších kruhoch a idealizujeme si ich. Skratka chceme byť ako oni sami. Ale pritom si nik z nás neuvedomí, že to čo vidíme v idealizovaných osobách a rodinách je často krát len divadlo, pre okolie, alebo nejaký druh maskovania, aby sa ukázali ako vzorní ľudia, aby im Tí ostatní mohli závidieť. Pritom, ale vo svojom vlastnom súkromí, ktoré Vy nepoznáte títo ľudia riešia probl…

GAMBLER

Volám sa Armin Sobielski. Mám normálne detstvo v normálnej rodine s normálnymi problémami a práve nastupujem na strednú školu a študujem výpočtovú techniku. Dnes nám na prax zo skladu doniesli staré PC 286, aby sme ich dali do chodu. Bol to taký malý praktický test. Niektoré sa nám podarilo rozchodiť. Za odmenu sme sa mohli zahrať integrované kartové hry, ktoré ma fascinovali. Matematická postupnosť a logika to boli vždy veci pre mňa. Neskôr som skúsil aj na živo s kamarátmi na internáte. Celkom sa mi darilo bol som šikovný. Povedal som si, že by bolo zábavné hrať o niečo. Čo tak hra o peniaze?! To by mohol byť ten pravý adrenalín pre znudeného študenta ako som ja. Sem ta sa mi podarilo prehovoriť spolužiakov na počas prestávky, alebo spolubývajúcich na internáte. Nikdy proti mne nemali šancu zvíťaziť. Neskôr som chcel viac, tak som skúsil zložitejšie kartové hry u nás v krčme s miestnymi chlapmi. Darilo sa mi. Sem tam som si za výhru mohol kúpiť nejakú vec čo som chcel. Chlapi medzi …

EUROVISION

Eurovízia. Kedysi naj prestížnejšia hudobná súťaž Európy cez, ktorú sa preslávilo veľa hudobníkov a kapiel mega- hviezdnych formátov ako je napríklad ABBA, Scorpions, alebo Nightwish. V dnešných dňoch táto súťaž prebieha. Ale z dávnej slávy a exkluzivity kvalitnej hudby nezostalo absolútne nič. Mal som príležitosť nahliadnuť do pár prenosov a bol som maximálne sklamaný. Je až neuveriteľné aký hudobný „fastfood“ sa dnes produkuje. Skladby bez ničoho o ničom. Interpreti so žiarou super-novy sa menia behom pár týždňov na vyhasnuté hviezdy zaviate popolom skazeného života. Nespočetné množstvo interpétov a ich manažérov produkujú hnusný jednorázový „bordel“. Je fascinujúce za aký bordel sa dá získať nepredstaviteľné množstvo peňazí. Dnes je eurovízia skôr cirkus, ako hudodná súťaž. Nemal som možnosť vidieť všetkých interpretov, ale čo som videl mi stačilo. Nemá význam komentovať a hodnotiť „výkony“ „nevýkony“ toho a oného hudobníka. Každý kto toto teraz číta si môže na nete pozrieť tie „hv…

BIOETIKA

O bioetike ako o novej aplikovanej metóde sociologického chápania.
Každá veda, každá problematika, či poznatková podstata, ktorá snami existuje od nepamäti, potrebuje obmenu. Časom pribúdajú nové veci, nové smery pohybu udalostí, mení sa chápanie a mentalita ľudí. Vo všeobecnosti to funguje prenášacim spôsobom medzi národmi a v dnešnom digitálnom svete sa k nám informácie dostávajú „rýchlosťou svetla“. O to rýchlejšie sa mení naše chápanie. Zo západu k nám prúdia nové trendy a poznatky. V tomto musia byť flexibilné všetky morálne i materiálne vedy. Tak sa nám ponúka pohľad na relatívne novú disciplínu v sociológii bioetiku. Vznikla v USA a je akoby mostom medzi biologickými potrebami človeka a morálnymi zásadami. Ako prvý tento pojem použil Potter, ktorý vo svojich prácach zdôraznil dôležitosť tejto aplikácie pri kombinovaní vedecko – technických pokrokov doby, ktoré by vylepšili prežívanie ľudského rodu a zabezpečilo budúce zdravé ľudské generácie. Aplikácia v medicínskej kultúre, je…

Zlatokopka trocha inak

Ahoj svet tu ma máš. Mám sa fajn a volám sa Eleanor. Mala som sa volať inak, ale maminka sa rozhodla inak, po svojom. Pekne rastiem, maminka sa o mňa dobre stará som ako princezná, mám ružové šatôčky, aj topánočky. Mne sa spočiatku nepáčili, ale maminka hovorí, že je to tak správne. Tak si zvykám. Rastiem stále rýchlejšie, v škôlke mám málo kamošiek. Maminka mi stále hovorí, že som výnimočná. Pomaly si na to zvykám. Už o chvíľku pôjdem do školy a budem veľká. Škola sa začína, maminka mi stále pripomína, že som výnimočná. Zasa mám málo priateľov. Školou sa predieram sama, silniem, ale stále neviem čím v budúcnosti budem. Mama mi povedala, že to nie je najdôležitejšie. Vraj tá správna partia a správny životný partner sú najdôležitejší. Dospievam stále neviem čo chcem od života a veľmi sa mi páči jeden chlapec, mám ho rada, ale iba tajne, lebo mame by sa nepáčilo. Má 4 súrodencov a jeho rodičia obaja pracujú v miestnej fabrike. Čo mám robiť? Maturujem. Som dospelá, môj vysnívaný chlapec …

Politik - Človek

V posledný dňoch a týždňoch sme boli skoro všetci vtiahnutí do politického diania v našej krajine kvôli predčasným parlamentným voľbám. Väčšina ľudí nie je s našou politickou situáciou spokojná. Hodnotia politikov a ich strany a správanie. V tomto článku by som chcel poskytnúť svoj názor na politikov – ľudí. V žiadnom prípade nechcem zastávať žiadnu stranu. Je to len môj uhol pohľadu na problematiku.

Každý politik ide do vlády s úmyslom uplatniť sa získať moc, prestíž a peniaze. Každý má na to svoj plán, ktorý je málo kedy stotožnený s očakávaním ľudí. Ľudia ich hodnotia a častujú rôznymi titulmi. Chcel by som sa nad týmto vzťahom troška pozastaviť a zamyslieť sa nad tým.

V podstate sme všetci ľudia, so všetkými našimi vlastnosťami, z ktorých sa najviac ukazujú chamtivosť, panovačnosť a sebeckosť. Keď má človek pre rast týchto vlastností ideálne podmienky, tak sa šíria ako epidémia. A politika je pre toto veľmi úrodná pôda. Je to beh na dlhú trať, ale keď sa v tom človek naučí chodiť …

My Thoughts

Tieto krátke reakcie a postrehy som písal počas môjho dlhodobého pobytu v zahraničí. Podpísalo sa na tom aj moje psychické rozpoloženie, ktoré sa odrážalo o dlhodobého odlúčenia od mojej vtedajšej priateľky a dnes už mojej manželky. Preto chcem tieto riadky venovať mojej manželke, bez ktorej by som nemal nič, na čom mi teraz najviac záleží. Zlatko dala si mi všetko, čo som si vždy želal. Dala si mi rodinu a pohodu. Vždy si pri mne keď Ťa potrebujem. Ste moje všetko.

1. Nič nie je dokonalé, len rovnováha medzi životom a smrťou a rovnováha medzi priestorom a časom.

2. Križovatka ciest života je vraj najdôležitejšia. A čo sú potom okolnosti, ktoré Ťa nasmerujú na ten smer, ktorým ideš. Čo je dôležitejšie cesta, alebo smer, ktorým sa uberáš. Tým bezvýznamným okolnostiam sa hovorí osud.

3. Plán je len pokazený obraz jedného maliara. Raz spadne, praskne rám, zafúka vietor, roztrhne plátno, kvapne naň kvapka vody, rozmaže sa. Až z obrazu zostane len nezreteľná machuľa. Maliar je zničený, bol…

Metafyzika na každý deň

Nie som žiaden mysliteľ ani filozof, takže odborne úvahy v tomto článku niesú na mieste .. Každopádne metafyzicky popis zanechá na každom zainteresovanom nejakú známku. Krásny popis a pocit ponímania skutočnosti vo svetle nevšednom, sa prelínajú medzi sebou ako samozrejmé udalostí nepochopené svetom resp. jeho väčšinou. Keď sa ale hlbšie ponoríme do metafyzickej podstaty a kázne tak vidíme most. Most, ktorý nám normálnym ľuďom umožní pochopiť veci, ktoré by sme za normálnych okolností z kníh písaných tými najväčšími mysliteľmi a filozofmi všetkých časov nepochopili . Ponímanie sveta ako takého, je pre nás jednoduchá záležitosť, ale na druhej strane je veľa javov a súvislosti, ktoré si nijak nedokážeme vysvetliť.. Sú to aj veci denného života, ktoré za behu ani nevnímame. Pravé ľudia ako Aristoteles a ostatní jemu podobní, sa dokázali ponoriť do týchto detailov a skúmať ich pre nás a podať ďalej ako posolstvo pre ďalšie generácie. Často sa ich tézam a názorom vyhýbame z dôvodu, že si m…