Metafyzika na každý deň


Nie som žiaden mysliteľ ani filozof, takže odborne úvahy v tomto článku niesú na mieste .. Každopádne metafyzicky popis zanechá na každom zainteresovanom nejakú známku. Krásny popis a pocit ponímania skutočnosti vo svetle nevšednom, sa prelínajú medzi sebou ako samozrejmé udalostí nepochopené svetom resp. jeho väčšinou. Keď sa ale hlbšie ponoríme do metafyzickej podstaty a kázne tak vidíme most. Most, ktorý nám normálnym ľuďom umožní pochopiť veci, ktoré by sme za normálnych okolností z kníh písaných tými najväčšími mysliteľmi a filozofmi všetkých časov nepochopili . Ponímanie sveta ako takého, je pre nás jednoduchá záležitosť, ale na druhej strane je veľa javov a súvislosti, ktoré si nijak nedokážeme vysvetliť.. Sú to aj veci denného života, ktoré za behu ani nevnímame. Pravé ľudia ako Aristoteles a ostatní jemu podobní, sa dokázali ponoriť do týchto detailov a skúmať ich pre nás a podať ďalej ako posolstvo pre ďalšie generácie. Často sa ich tézam a názorom vyhýbame z dôvodu, že si myslíme, že boli rezervovaní, alebo podivíni. Jednoducho sa snažíme hľadať vo veciach, ktoré rozoberajú niečo racionálneho, niečo čo dokážeme pochopiť, ale často bez úspechu. Keby sme sa dokázali aspoň troska nadchnúť , tak by sme pochopili, že určíte veci, ktoré sa javia byť jednotvárne také pravé nie sú. Stačí venovať troška pozornosti a pochopenia . Nechápne preto metafyziku ako niečo nepochopiteľné. Je to návod ako pochopiť nepochopiteľné, alebo neúmyselné prehliadané veci . Netreba na to žiadne vzorce, ani matematiku, ani extra odborné znalosti. Stačí len otvoriť oči a dať prechod novým horizontom, informáciám, a tie nám ukážu cestu k pochopeniu. Je to z časti ako druhá dimenzia posudzovania udalostí a skutočnosti. Základom je odhodlať sa, pripustiť si doposiaľ potlačované. Neskôr prídeme na to že kedysi nudná nezaujímavá metafyzika nám napríklad dokázala pomôcť vytýčiť si nejaký ciel v života, alebo pochopiť udalosti, alebo situácie ktoré sa nám v života dejú, ktoré nám robia starosti . A pokiaľ ich pochopíme bude pre náš ľahšie sa s nimi zmieriť. 
Toto je účel metafyziky, metafyziky, ktorá sa dá aplikovať na život ako návod, z ktorého môže človek ťažiť a vziať si niečo pre seba, pomôcť si pochopiť.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky