BIOETIKA


O bioetike ako o novej aplikovanej metóde sociologického chápania.
Každá veda, každá problematika, či poznatková podstata, ktorá snami existuje od nepamäti, potrebuje obmenu. Časom pribúdajú nové veci, nové smery pohybu udalostí, mení sa chápanie a mentalita ľudí. Vo všeobecnosti to funguje prenášacim spôsobom medzi národmi a v dnešnom digitálnom svete sa k nám informácie dostávajú „rýchlosťou svetla“. O to rýchlejšie sa mení naše chápanie. Zo západu k nám prúdia nové trendy a poznatky. V tomto musia byť flexibilné všetky morálne i materiálne vedy. Tak sa nám ponúka pohľad na relatívne novú disciplínu v sociológii bioetiku. Vznikla v USA a je akoby mostom medzi biologickými potrebami človeka a morálnymi zásadami. Ako prvý tento pojem použil Potter, ktorý vo svojich prácach zdôraznil dôležitosť tejto aplikácie pri kombinovaní vedecko – technických pokrokov doby, ktoré by vylepšili prežívanie ľudského rodu a zabezpečilo budúce zdravé ľudské generácie. Aplikácia v medicínskej kultúre, je takisto veľmi dôležitá. Poznáme zámky prepojenia s bohom, náznaky spriritualizmu. Kombinácia tohto všetkého je len zlomok aplikácie bioetiky. V prvom rade je najdôležitejšie blaho bytosti, o ktorú sa staráme. Dôležité je, aby sme k blahu, ktoré je relatívne, nakoľko je každý pacient iná osobnosť, pristupovali individuálne a snažili sa na základe poznatkov o ňom „namiešať“ etiku starostlivosti v pomere, ktorý mu pocit blaha a spokojnosti navodí. Tato stránka ma v každom liečebnom procese obrovský význam. Ako vieme psychika v spojitosti z ochoreniami vykazuje spoločné ložiska vzniku choroby. V výskumov vyplýva, že toto pojítko v sebe nesie viac informácii, ako by sme kedy sami sebe pripustili.

Toto je len zlomok poznatkov, ktoré nám bioetika predostiera. Je to rozsiahla problematika, ktorá je skutočne flexibilná dnešnej dobe. Jej úspech napomáha k formovaniu morálneho kódexu, dôstojného správania sa s osobám zvereným do opatery. Pomáha pochopiť opatrovníkovi pacienta a naopak ponuka pacientovi rozšírený pohľad na procesy na ktorých sa sám, ako aktér diania zúčastňuje. Nakoľko 80% všetkých problémov priamo súvisí s komunikáciou, beriem túto disciplínu ako výzvu k lepšej ceste za sociálnymi vzťahmi a tento poznatok ako sprievodcu na morálno – materiálnych cestách starostlivosti o ľudskú bytosť. Každý malý krok vpred nám umožní byť lepšími ľuďmi medzi sebou, aj voči sebe. Držať sa mosta a ukázať dobrú cestu ľuďom, ktorí to potrebujú.Veď napokon to je dôvod prečo to robíme. Morálka človeka je pilierom ľudstva.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky