Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2012

Tvorivosť

Ľudská tvorivosť si nezaslúži ,aby sa o nej písalo ako o fyzike, či matematike, alebo aby sa popisovala a skúmala ako nejaká veda. Je rozmanitá a osobitá. Je to zhluk informácií, pocitov a podnetov, ktoré nás prinútia buď k činom alebo prejavom. Je to fyzický prejav nášho duševného stavu. Tvorivosť je tak rozmanitá, že sa nedá zaškatuľkovať do nejakej analýzy alebo ex celovej tabuľky. Na svete je 6 miliárd ľudí, každý z nich ma vlastnú osobnosť, vlastné pocity a vlastný štýl prejavu. Všetko to vychádza z nášho podvedomia, ktoré je úzko späté z našou osobnosťou. Čím je puto silnejšie, tým viac dokážeme naše pocity prejaviť buď v piesňach, obrazoch, myšlienkach, hudbe, filmových dielach, alebo nás inšpirujú k dielu. Keď človek tvorí, tak utvára zrkadlový obraz svojej duše, ktorý poskytne celému svetu. Málokto si to uvedomuje, ale všetky veci, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote pochádzajú a majú základ v ľudskej tvorivosti. Teda všetko v nás je produktom našej mysle komb…

"Mental"

Mentálne postihnutie je intelektové znevýhodnenie jedinca v spoločnosti. Je sprevádzané geneticky podmienenými syndrómami , viacnásobné postihnutie je previazané na fyzicko- deštruktívne faktory na tele. Vyznačuje sa podpriemernou inteligenciou, častým nepredvídateľným správaním, podmieneným vonkajšími vplyvmi ,ktoré môžu vyvolať nežiaduce reakcie u pacienta a jeho okolie. Jedinec zaostáva vo vývoji a nedokáže sa adaptovať do okolitej spoločnosti. Tento stav nie je podmienený vekom, často kráť to môže mať za následok aj úraz počas života, alebo nejaká závažná psychologická trauma, ktorá celý tento proces spustí.

Začleňovanie mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti je v dnešnej dobe viac než žiaduce. V dnešnom ponímaní sveta sa chcú aj títo ľudia čím najviac priblížiť spoločnosti okolo nás. V našej krajine je mnoho podporných programov na začleňovanie týchto ľudí medzi nás. Ale ako v našej krajine býva zvykom, nie každá rodina si takéto časovo aj finančne náročné procedúry môže dov…