"Mental"


Mentálne postihnutie je intelektové znevýhodnenie jedinca v spoločnosti. Je sprevádzané geneticky podmienenými syndrómami , viacnásobné postihnutie je previazané na fyzicko- deštruktívne faktory na tele. Vyznačuje sa podpriemernou inteligenciou, častým nepredvídateľným správaním, podmieneným vonkajšími vplyvmi ,ktoré môžu vyvolať nežiaduce reakcie u pacienta a jeho okolie. Jedinec zaostáva vo vývoji a nedokáže sa adaptovať do okolitej spoločnosti. Tento stav nie je podmienený vekom, často kráť to môže mať za následok aj úraz počas života, alebo nejaká závažná psychologická trauma, ktorá celý tento proces spustí.

Začleňovanie mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti je v dnešnej dobe viac než žiaduce. V dnešnom ponímaní sveta sa chcú aj títo ľudia čím najviac priblížiť spoločnosti okolo nás. V našej krajine je mnoho podporných programov na začleňovanie týchto ľudí medzi nás. Ale ako v našej krajine býva zvykom, nie každá rodina si takéto časovo aj finančne náročné procedúry môže dovoliť. Časť z nich je financovaná štátom, ale nie vždy je ľahké splniť podmienky na získanie dotácie tohto druhu.

Je pravdou že väčšina obyvateľstva z inklúziou mentálne postihnutých ľudí plne súhlasí a súcití s nimi, ale v našich končinách nie je toľko sociálnych programov na implementáciu mentálne postihnutých, do normálneho života, medzi svoje rodiny a okolitú spoločnosť. Vo väčších mestách je výskyt už spomínaných socialnych programov uz hojnejší. Je to hlavne tým, že sa tam nachádza viac sociálnych zariadení s patričným vybavením a odborným personálom, ktorý je schopný previesť profesionálnu pracú. Ďalším faktorom sú aj chýry z histórie o zlej starostlivosti, o postihnutých, o zneužívaní a týraní. Z toho dôvodu sa aj rodinný príslušníci boja o svojich príbuzných a starajú o nich radšej doma. Je obdivuhodne, že existujú ľudia, ktorý sa angažujú do vzdelávania mentálne postihnutých ľudí s rozmanitými vadami na duši aj tele. Každý z nich vyžaduje individuálny prístup k osobnosti. Proces učenia je veľmi zdĺhavý a komplikovaný, ale snaha o pomoc týmto ľuďom z vzdelaním by sme mohli brat ako vysoko humanitnú záležitosť o zlepšenie kvality života mentálne postihnutých ľudí. Poskytnutie vzdelania postihnutým deťom, aj dospelým jedincom ponúka obrovské šance začleniť sa do normálneho života a každodenného diania. Riešiť pre nás banálne otázky a situácie v bežnom živote je bez pomoci odborných pedagógov nemožné. Samozrejme nie je rovnaká úroveň vzdelania pre všetkých mentálne postihnutých ľudí rovnaká. Závisí na závažnosti duševného stavu, stupňa postihnutia a často kráť aj fyzickom postihnutí, ktorým býva niekedy mentálne postihnutie sprevádzané. Diagnózy sú rôzne, ale v každom prípade je vzdelávanie týchto jedincov veľký krok vpred v sociálnom systéme. Hovoríme predsa o ich živote, ktorý je pre niekoho dôležitejší ako ten vlastný. A ten život by mal byt čo najkvalitnejší, keď už títo ľudia musia žiť s takým osudom ako im boh nadelil.

SME LEN ĽUDIA A NIK Z NÁS NEVIE AKO DOPADNE. POMÁHAT JE NAŠA HUMÁNNA POVINNOSŤ.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky