Tvorivosť


Ľudská tvorivosť si nezaslúži ,aby sa o nej písalo ako o fyzike, či matematike, alebo aby sa popisovala a skúmala ako nejaká veda. Je rozmanitá a osobitá. Je to zhluk informácií, pocitov a podnetov, ktoré nás prinútia buď k činom alebo prejavom. Je to fyzický prejav nášho duševného stavu. Tvorivosť je tak rozmanitá, že sa nedá zaškatuľkovať do nejakej analýzy alebo ex celovej tabuľky. Na svete je 6 miliárd ľudí, každý z nich ma vlastnú osobnosť, vlastné pocity a vlastný štýl prejavu. Všetko to vychádza z nášho podvedomia, ktoré je úzko späté z našou osobnosťou. Čím je puto silnejšie, tým viac dokážeme naše pocity prejaviť buď v piesňach, obrazoch, myšlienkach, hudbe, filmových dielach, alebo nás inšpirujú k dielu. Keď človek tvorí, tak utvára zrkadlový obraz svojej duše, ktorý poskytne celému svetu. Málokto si to uvedomuje, ale všetky veci, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote pochádzajú a majú základ v ľudskej tvorivosti. Teda všetko v nás je produktom našej mysle kombinovanej s naším podvedomím či dušou. Zanalyzovať hudobné dielo, ktoré roztápa všetky naše srdcia bez ohľadu na generáciu sa jednoducho nedá. Je to niečo tak jedinečné a osobné, že sa to už nikdy nedá zopakovať. Nik z nás nie je schopný povedať čo dotyčný človek cítil pri kompozícii toho či onoho diela, nik nevie čo ho k tomu viedlo a aké bolo jeho vnútorne rozpoloženie v tej dobe, keď to všetko vzniklo. Vieme, resp. cítime ako to hýbe s našou dušou, dokáže nám zmeniť náladu, nabudiť nás k niečomu, alebo dokonca inšpirovať na ďalšiu tvorbu. Celý tento pohnútok je previazaný na našu tvorivosť, ktorá je zas podmienená našimi pocitmi . Takáto reťazová reakcia sa môže opakovať viackrát. Tak isto aj dianie v našom svete, ktoré je nepredpovedateľné, ovplyvňuje naše myslenie, názory, život a toto všetko je priamo prepojené s našou mysľou a podvedomím. Keď nás niečo nahnevá, tak nebudeme tvoriť romantické piesne alebo muzikály.
Kto vie čo inšpirovalo maliara pre vytvorenie obrazu? Môžeme sa len domnievať. Ľudská tvorivosť je záležitosť, ktorá sa nikdy nebude dať skúmať. Nie je na ňu mierka ani nič podobné, čo by ju dokázalo zmerať, zachytiť, alebo zanalyzovať. Často krát si spájame tvorivosť len z umelcami. Je síce pravda, že dokážu „predať svoju dušu“ , ale je chybou myslieť si podobné. Ľudia sú rôznych pováh, každý sa narodil s iným prídelom vlastnosti. Niekto je hanblivý, niekto sa bojí, alebo je mu trápne prejaviť sa. Každý z nás, či sme taký či onaký, máme vlastnú tvorivosť. Každý z nás ju prejavuje po svojom. Niekto sa dokáže prejaviť v práci ako človek vizionár, iný maľuje alebo reční, inšpiruje ľudí, dokáže vyliečiť psychické problémy ľudí. Rozmanitosť je obrovská. Ale sú medzi nami aj utiahnutí ľudia, ktorí sa prejavujú len sami sebe vo vlastnej duši. Sú spokojní sami so sebou keď si utvoria myšlienky, ktoré ich dokážu vnútorne uspokojiť. Pre príklad možno poznáme ľudí, ktorých dokáže pohľad na nočnú scenériu veľkomesta dojať k slzám vnútornej spokojnosti. Takýchto ľudí voláme introverti a pod. Podstatné je, že ľudská tvorivosť, ktorá je prepojená aj s ľudskou zvedavosťou nám zabezpečila úspech v rebríčku potravinového reťazca a vďaka nej sme sa v evolúcii dostali tak ďaleko ako sme. Na vrchol sveta, možno vesmíru. Keby nebolo tvorivosti, tak nemáme nič čo poznáme. Nepísal by som tento článok o tvorivosti, lebo keby neboli technologicky nadaní ľudia tvoriví, nemal by som tento lap top, na ktorom teraz píšem. Tvorivosť nám zabezpečila prežitie, pohodlie a bezpečnosť. Samozrejme vstupuje do tejto problematiky veľa aspektov, ktoré nemá význam spomínať, pokiaľ sa im nebudeme podrobne venovať.

„SME LUDIA, TVORY TVORIVÉ“

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky