Venuša a MarsUž od počiatku sveta sme k sebe priťahovaní. Neviditeľná a nevysvetliteľná sila, či biochemická reakcia, ktorá v nás spustí niečo, čo nedokážeme ovládať. Niečo čo zabezpečilo naše prežitie a evolúciu až do dnes. V našich hlavách existujú dva rozdielne svety, ktoré sa nenávidia, aj napriek tomu nemôžeme jeden bez druhého žiť. Sme ženy a muži. Stelesnenie nežnosti, starostlivosti a materstva, na druhej strane vodcovstva, ochrany a otcovstva. Medzi svetom žien a svetom mužov je diametrálny rozdiel. Od nepamäti sa snažíme pochopiť jeden druhého. Neexistuje nik kto by pochopil svet a myšlienkové pochody opačného pohlavia. O pochopení žien mužmi a opačne bolo napísaných už nespočet kníh. Existuje nekonečno uhlov pohľadov na túto vec. Ale ani jeden z nich a ani žiadna kniha Vám neposkytne objektívny názor, alebo návod. Nič také neexistuje. Pochopenie komplikovanosti osobnosti nezávisí len na povahe človeka, ktorého zmýšľanie sa snažíme pochopiť, ale aj na osobe ktorá jeho zmýšľanie pochopiť chce. Ten kto pochopiť chce má vlastnú povahu a pozerá sa na celú vec inak ako človek s inou povahou a inými myšlienkovými pochodmi. Preto neexistuje žiadny univerzálny kľuč. Ani nikdy nik žiadny kľúč neobjaví. Všetko je to o kombinatorike párov a jej aplikácii. Keď sa na to pozrieme cez čísla tak nám vyjde veľmi zaujímavý výsledok. Na zemi žije odhadom 7 mld. ľudí v pomere 50,3 % mužov a 49,7% žien. Po prepočítaní je to 160,4 mld. prekombinovaných pováh. Toto číslo si vynásobte počtom uhlov pohľadov a máte výsledok. Z toho je jasné, že je veľmi ťažko sa triafať do vzájomných analýz našich pováh. Osobne si myslím, že energia, ktorú do pokusov pochopiť mužov ženami a ženy mužmi vynakladáme, by bola vhodnejšie využitá, keby sme ju použili na snahu vychádzať spolu a učiť sa tolerovať jeden druhého bez výčitiek a zbytočných hádok. Stačí akceptovať jeden druhého, dovoliť kompromis, ktorý sa nám isto vráti. Sme na tomto svete len raz, tak prečo si kaziť život banálnosťami, keď si ho môžeme urobiť lepším. Stačí len vôľa chcieť niečo zmeniť, solidarita a súdržnosť.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky