Goodness & Evil


Ľudská povaha je od základu života a začiatkov histórie zlá. Človeka robí človekom len to, že zapiera svoje negatívne vlastnosti. Všetko je to o seba ovládaní. Niekto to vie lepšie iní zas horšie. Sami seba často pri stihneme, že sa nám v myšlienkach odohráva niečo čo nie je dobré. To je naše vnútro naše najhlbšie ja naša pôvodná osobnosť. Zlo voči druhému vo svoj prospech. Vďaka tomuto ľudstvo napreduje a je tam kde je. Keby sme boli na seba všetci v podstate duše milí a ohladuplní, boli by sme skoro rovnaký. Bez rozmanitosti a odlišnosti. Nebolo by kam hnať, každý by bol kým chce a mal by co chce. Jednotvárnosť a všednosti by nás odsúdili k záhube. Čomu teda vďačíme za úspech na zemi mimo evolúcie? Je to zlo. Hmotné i nehmotné negatívum, ktoré je vyvažované svojím negatívom dobrom. Dva stavy ktoré, nás smerujú k budúcnosti. Každý jeden z nás má obe tieto zložky v sebe. Obe sa u každého z nás prejavujú aj na vonok. Tieto prejavy sú vždy podmienené nejakou situáciou z vonku ktorá nás emočne naladí buď do kladú, alebo záporu. Pri hádka, krivda, ohováraní, radosti zo zadosťučinenia, láske, ľútoti, súcit. Pri každom jednom faktory sme inak vnútorné naladení, alebo rozladení. Tento stav vnútorného pocitu sa správa ako nejaké tesnenie, alebo ventil, ktorý dáva prechod dobru, alebo zlu a určuje aj ich intenzitu. Deje sa to v nás každý deň. Vďaka tomuto procesu sa formuje naša osobnosť. Meníme sa k dobrému, alebo zlému. Bohužiaľ to býva častejšie k zlému. Pokazený charakter z peňazí, spoločenského postavenia. Tešíme sa z nešťastia iných, Ohovárame, osočujeme vymýšľame nepravdy. Šírime nepravdy založené na už výmyslených nepravdách. Škodíme okoliu a čo je horšie aj svojím najbližším. Priam si želáme, aby tie nepravdy boli skutočné. Pridáme im vlastný obraz a pustíme ďalej. A tešíme sa, čo z toho vznikne. Ale pamätajte, kto peklo robí, toho peklo čaká. Ale sú ľudia, ktorí sa vplyvom prostredia v ktorom žijú dokážu obrátiť zo zlého na dobré. Toto sa deje už v menšej miere, ale predsa. Sme otrokmi svojich citov. Veľa vecí konáme nevedome a neuvedomujeme si ich význam. Nazval by som to zlozvykom, ktorého sa nevieme zbaviť. Všetky tieto zlozvyky sa prenášajú na naše deti, či už výchovou, alebo každodenným životom. Možno by sme sa mali zamyslieť, či je to správna cesta. Majte na pamäti všetko vykonané, či zlé, či dobré sa nám vráti niekoľko násobne späť. Je to istota, ktorá riadi svet. Niekto príde na rad skôr, iný neskôr. Možno si už na rade. Stojí za zváženie či nám náš mimoevolučný rast stojí, za nepokoj a zlo, ktoré nás tak baví a iným, komplikuje životy. Stačí len troška rozvahy a zdravého uvažovania a svet nám bude príjemnejší a životy jednoduchšie.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kraj

Pravá duša

Slzy z lásky